Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Phytotrade Africa

Viete na čo slúži označenie Phytotrade na našich výrobkoch a čo táto značka reprezentuje?

Phytotrade

 

Spoločnosť Pure Beginnings sa zaviazala dodržiavať spravodlivé obchodné praktiky „Fair Trade“ a chrániť biodiverzitu svojej krajiny. Preto sú výrobky Pure Beginnigs pre bábätká a deti  spravodlivým obchodom a sú akreditované prostredníctvom spoločnosti Phytotrade Africa, ktorá garantuje používanie prísad, ktoré boli eticky získané z iniciatívy spravodlivého obchodu v subsaharskej Afrike.

Cieľom spoločnosti Phytotrade je zmierniť chudobu a chrániť biodiverzitu v regióne tým, že vytvorili priemysel, ktorý je nielenže ekonomicky úspešný, ale aj etický a udržateľný. Pure Beginnings prináša suroviny z rôznych komunitných projektov Phytotrade. Títo výrobcovia pochádzajú z rôznych krajín južnej Afriky, ako sú Botswana, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika, Svazijsko, Zambia a Zimbabwe.

Fytotrade sa stará o 3 hlavné oblasti:

  • Vplyv na životné prostredie
  • Sociálny a kultúrny vplyv
  • Ekonomický dopad

Pozrime sa na pozitívne účinky každej z nich

Dopad na životné prostredie
Základným predpokladom je, že ak výrobcom a spoločenstvám záleží na ochrane stromov, potom majú motiváciu oceniť a zachovať aj ich okolité ekosystémy.  V priebehu rokov výskum v oblasti monitorovania vplyvu ukázal, že tento predpoklad prináša veľkú váhu v komunitách . Spoločnosť PhytoTrade  videlo , že miestni výrobcovia  z vlastnej vôle a dobrovoľne zriadili výsadbu nových stromov, zriaďovali škôlky a monitorovali stav stromov v komunitných lesoch a v divočine. Dokonca  v niektorých krajinách výrobcovia vyvinuli nové systémy ochrany stromov. Opatrne chránia prirodzene sa regenerujúce sadenice, ktoré by boli predtým skonzumované hospodárskymi zvieratami alebo vyplienené a spálené poľnohospodárskou expanziou. Tieto novoobjavené poznatky a chápanie praktík zberu a konzervácie , ktoré sú šetrné k biodiverzite sa dostávajú výrobcom bez vonkajšej intervencie.    

Sociálny a kultúrny vplyv
PhytoTrade Afrika zaznamenala silné príklady sociálnej a kultúrnej obnovy v niektorých komunitách, kde sa začalo s prácou. Je to jeden z najdôležitejších aspektov, keď vidíme na vlastné oči ženy a mužov z komunity, ktorý prácou získavajú  väčšiu finančnú nezávislosť. Následne, tým, že výrobcovia získajú väčšie príjmy z predaja prírodných produktov, zvyčajne ich opätovne investujú do iných domácich lokálnych projektov, ako je napríklad výstavba domov na prenájom, šitie, hospodárske zvieratá, schémy mikroúverov alebo kiosky. To im umožňuje získať rastúce výnosy a prerušiť cyklus chudoby. Týmto spôsobom sú výrobcovia schopní lepšie uspokojiť svoje základné potreby potrebné na každodenné prežitie - aj napríklad tým, že môžu svoje deti  posielať do školy a tým prelomiť cyklus generačnej chudoby.

Hospodársky vplyv
PhytoTrade intenzívne pracuje na vytváraní malých biotrade podnikov , aby podporovali komunity a výrobcov a dávali im nástroje a podporu, ktoré potrebujú na to, aby podniky boli stále ziskové a udržateľné. Toto sa deje prostredníctvom zapojenia týchto podnikov a spoločenstiev do aktivít s pridanou hodnotou, ktoré podporujú zodpovedné podnikateľské postupy, technologický transfer, inováciu výrobkov, vytváranie pracovných miest, zvýšenie príjmov a zachovanie biodiverzity a podporu hospodárskeho rastu a obchodnej integrácie v celom regióne. Malé a stredné podniky pridružené k PhytoTrade zamestnávajú viac ako 500 kvalifikovaných a čiastočne kvalifikovaných ľudí s potenciálom stať sa podnikmi s obratom vo výške miliónov dolárov.

Phytotrade

Zdroj: purebeginnings.co.za


Komentáre (0)

Diskutovať môžu iba registrovaní zákazníci.


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa