Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Vegan

Pôvod Vegan Society

Vegan Society bola založená Donaldom Watsonom a 6 ďalšími, podobne zmýšľajúcimi vegetariánmi v Novembri v roku 1944. Rozhodli sa vytvoriť novú spoločnosť a prijali nové meno, ktoré ich najlepšie vystihovalo – vegan, odvodené od VEGetariAN.

Môžete nám veriť pri nastavovaní životného štýlu vegetariánov. Naša Vegan ochranná známka vychádza z toho čo robíme. Naše logo (ochranná známka) je najrozšírenejší a najuznávanejší vegetariánsky symbol na svete, ktorý certifikuje nielen potraviny a nápoje, ale takisto kozmetiku, drogériu, oblečenie, zásobovanie a mnoho ďalších služieb. Takže nabudúce, keď budete nakupovať online alebo v kamennom obchode, hľadajte logo Vegan a môžete si byť istý, že kupujete produkt, ktorý podporuje váš vegetariánsky životný štýl.

Na to, aby spoločnosti mohli logo Vegan používať, všetky ich produkty a služby musia prejsť prísnou kontrolou, aby splnili vysoké nároky Vegan certifikátu. Certifikát Vegan garantuje nie len to, že produkty a výrobné procesy neobsahujú žiadne zvieracie produkty , prísady a deriváty, ale takisto, že produkty nie sú testované na zvieratách a neobsahujú geneticky modifikované organizmy (GMO), ktoré obsahujú zvieracie gény. Od výrobcov a dodávateľov sa takisto očakáva, že uskutočnia všetky kroky proti krížovej kontaminácii a súhlasia s ročnými kontrolami.

Štandardy Vegan certifikátu

V roku 1944 Vegan Society vytvorila slovo 'vegan' – svoju autentickú medzinárodnú vegetariánsku značku a certifikát. Dnes, produkty musia prejsť nasledujúcimi kritériami, aby boli spôsobilé pre registráciu na získanie certifikátu:

Zvieratá

Vegan Society rozumie pod slovom ‘zviera’ celú zvieraciu ríšu, to znamená všetky stavovce aj mnohobunkové bezstavovce. Slovo ‘zviera’ (zvierací) môže byť použité buď ako podstatné meno alebo prídavné meno odkazujúce buď na druh alebo konkrétne zviera, záleží od kontextu.

Živočíšne zložky

Pri výrobe alebo vývoji produktu sa nesmú používať žiadne živočíšne produkty, zložky a ich deriváty.

Testovanie na zvieratách

Pri výrobe alebo vývoji produktu sa nesmie ani jedna zložka testovať na zvieratách. To platí pre výrobcov, vývojárov, dodávateľov zložiek a tretie strany, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na produkte.

Geneticky Modifikované Organizmy (GMO)

Pri výrobe alebo vývoji sa nesmú používať geneticky modifikované organizmy ani z nich vyprodukované substancie a gény. Produkty, ktoré žiadajú o registráciu certifikátu musia takéto organizmy označiť.

Kuchyňa a Hygienické Štandardy

Jedlá, ktoré sú označené ako vegánske musia byť pripravované mimo mäsitých jedál. Povrchy a riady musia byť dôkladne umyté pred tým ako sa v nich bude variť a pripravovať vegánske jedlo. Doporučujeme, aby na vegánske jedlá bol vyčlenený zvlášť riad a príbory. Treba si byť vedomý krížovej kontaminácie, preto urobte všetko preto, aby k nej v kuchyni nedochádzalo.

Naše ciele

Čo chceme? Jednoducho: Svet, kde ľudia nezneužívajú zvieratá. Svet, kde sú zvieratá voľné a majú svoje vlastné právo na život. Podporujeme životný štýl, ktorý vylučuje, tak ako je to len možné a praktické, vykorisťovanie a krutosť páchaných na zvieratách za účelom potravy, oblečenia, kozmetiky a čohokoľvek iného.

Chceme takisto spravodlivý svet pre ľudí. Svet, kde sa so zdrojmi zaobchádza udržateľným spôsobom, aby sa zabezpečilo dostatok potravín pre súčasné aj budúce generácie. V srdci udržateľnosti a potravinovej spravodlivosti, produkcia a konzumácia stravy založenej na rastlinách - to je vegánstvo.

Ako to chceme všetko dosiahnuť?

Misia Vegan Society je dosiahnuť, aby sa vegánstvo stalo hlavným prúdom.

Neúnavne pracujeme každý deň na tom, aby bolo vegánstvo prijaté širokou verejnosťou ako životný prístup, ktorý znižuje utrpenie ľudí a zvierat a environmentálne poškodenie. Robíme to cez mierumilovné dialógy s ľuďmi, organizáciami a spoločnosťami.

Vegan Society dosahuje svoju víziu a misiu poskytovaním informácií, poradenstvom a podporou jednotlivcov a zdravotných profesionálov, výrobcov a snaží sa takisto vplývať na zákonodarcov. Takisto podporujeme vegánske iniciatívy organizované našimi členmi a podporovateľmi a pracujeme s dobrovoľníkmi a partnermi na dosiahnutie našej vízie. Spolupracujeme s médiami , aby sme podporili pozitívny pohľad na vegánstvo ako na prospešný, obohacujúci, životaschopný a príjemný životný štýl.

Naše dlhodobé ciele

1. Lepšia nutričná výživa, vzdelanie a poľnohospodárstvo; podporovať vlády, verejnosť a súkromný sektor k osvojeniu si a podpore udržateľného, zdravého a súcitného životného štýlu

2. Výrazne zvýšiť počet ľudí, ktorí skúšajú vegánstvo a po čase si tento životný štýl osvoja, pretože veria, že:

• zvieratá majú právo na život a slobodu

• vykorisťovanie zvierat takisto ovplyvňuje práva ľudí (globálna distribúcia potravín a iné)

• priemyselné zvieracie farmy už nie sú dlhodobo udržateľné a výrazne poškodzujú prírodné prostredie

• vyrovnaná vegánska strava je nutrične bohatá a zdravá

Ako dosahujeme dlhodobé ciele

Dve hlavné iniciatívy, ktoré nám pomáhajú uvedomiť si naše dlhodobé ciele sú: (1) podporiť čo najviac ľudí, aby vyskúšalo žiť vegánsky život; a (2) zjednodušiť vegánsky životný štýl

Snažíme sa o to nasledujúcimi spôsobmi:

1. Publikovaním filozofických dôvodov, ktoré podporujú vegánstvo. Ľudia sa stotožňujú s vegánstvom, keď veria, že týrať a vykorisťovať zvieratá nie je správne a že takisto ako ľudia, majú svoju životnú hodnotu.

2. Podporou výhod vegánskeho životného štýlu:

• povzbudiť viac ľudí, ktorí majú záujem o vegánsky životný štýl a ukázať im aké je to jednoduché

• podporiť rozvoj a použitie vegánskych alternatív ku všetkým komoditám, ktoré sú odvodené zo zvierat

• propagovať znalosti o zdravej výžive a záujem o vegánstvo ako o kompletnej a zdravej životospráve

• propagovať vegánske poľnohospodárske metódy ako prostriedok na dlhodobé udržanie globálnej ponuky potravín a vyhnutie sa škodám na životnom prostredí

• dosiahnuť zmenu sociálnej politiky (obyvatelia hrajú hlavnú úlohu) a reálneho života (spotrebitelia ovplyvňujú správanie výrobcov a obchodníkov na trhu)

Ambiciózne ale dosiahnuteľné ciele, ktoré budú napokon znamenať veľký rozdiel v budúcnosti zvierat, planéty a nás ľudí. Vydajme sa k lepšej budúcnosti pre všetkých...

Pre podrobnejšie informácie navštívte prosím oficiálne stránky certifikácie The Vegan Society

Krajina: Anglicko


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa