Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Stop Climate Change

Stop Climate Change – značka kvality

Myšlienka

Ekologicky produkované jedlo je zdravé a má pozitívny efekt na životné prostredie. Ochrana nášho prírodného bohatstva môže zabezpečiť bezpečnosť nášho jedla s plnou satisfakciou.

Nanešťastie, aj ekologická produkcia potravín, takisto aj iných výrobkov, nevyhnutne vyžaduje výrobné procesy, pri ktorých sa uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý spôsobuje skleníkový efekt.

Vedomí si toho, že každá výroba vypúšťa skleníkové plyny, túžba po kompenzácii voči škodám spôsobených na životnom prostredí , to je hlavná myšlienka certifikácie Stop Climate Change.

Emisie, ktoré spoločnosť vypúšťa celkovo alebo pri výrobe konkrétneho produktu sú presne stanovené systémom na meranie emisií od Stop Climate Change . Kvantitatívny ekvivalent oxidu uhličitého, ktorý vzniká pri výrobe, preprave, skladovaní a logistike, je potom nadobudnutý ako emisné právo. Pomocou vytvorenia tejto číselnej hodnoty emisií môžu byť vytvorené projekty najvyššej environmentálnej kvality, ktoré absorbujú vypustené emisie z atmosféry.

Takto môže výrobná spoločnosť, zapojením sa do certifikačného programu Stop Climate Change, vykonať dôležitý krok k prezentácii týchto projektov a následne zredukovať svoje emisie vypustené do atmosféry.

Realizácia

AGRA-teg Agrar- und Umwelttechnick GmbH je činnosť Göttingen University v Nemecku a na základe striktných vedeckých kritérií posudzuje výšku emisií pri výrobe určitého produktu alebo spoločnosti ako celku.

Pre tento účel, "Správna Rada" zložená z nezávislých technikov z vedeckej a ekonomickej oblasti , pripravila striktné pokyny, tzv. "Štandardy", ktoré poskytujú maximálnu nezávislosť a transparentnosť. "Štandardy" sú neustále aktualizované pri vzniku nových technológií a zavádzané do praxe, pri ktorom má záverečné slovo Správna Rada. Týmto prístupom sa eliminuje nesprávne používanie “Štandardov”a zľahčovanie si cesty k certifikátu Stop Climate Change.

Výsledky týchto prísnych certifikačných meraní podľa stanovených Štandardov sú potom posunuté certifikačnému technikovi, ktorý vyhodnotí predložené dáta a výsledky a porovná ich s požiadavkami certifikátu Stop Climate Change. Ak výsledky meraní spĺňajú požadovanú kvalitu, certifikačný technik vydá certifikát a spoločnosť ho môže začať používať na svojich výrobkoch.

Certifikát Stop Climate Change dokazuje klientom / zákazníkom, že manažment výroby produktu alebo celej spoločnosti je vykonávaný tak, aby spoločnosť nepoškodzovala životné prostredie. Preto sa vie zodpovedný zákazník, pri kúpe určitého produktu alebo služby, ľahšie rozhodnúť.

Čo je presne Stop Climate Change?

Stop Climate Change je systém, ktorý má za účel zredukovať a neutralizovať emisie oxidu uhličitého spôsobené výrobnými procesmi.

Stop Climate Change systém - AGRA-TEG Agrar- und Umwelttechnik GmbH Göttingen je založený na 2 pilieroch

• Systém Manažmentu Emisií

• značka, ktorá identifikuje spoločnosti, ktoré sú neutrálne pokiaľ ide o vypúšťanie oxidu uhličitého do atmosféry

Systém Manažmentu Emisií je štandard, ktorý registruje a dokumentuje celkové emisie oxidu uhličitého vo výrobných a obchodných spoločnostiach. Každá spoločnosť, ktorá je súčasťou programu Stop Climate Change vie presne určiť, koľko emisií vypúšťa do ovzdušia. Následne, po dôkladnom meraní, sa vie nastaviť projekt, ktorý zmenší alebo úplne neutralizuje emisie spoločnosti.

Značka Stop Climate Change, ktorú môžu spoločnosti po úspešnom nastavení Systému Manažmentu Emisií používať na svojich výrobkoch, im ponúka neutralizáciu emisií výmenou za emisné právo, ktoré je spoplatnené. Značku môžu používať tak, aby bola viditeľná pre klientov a zákazníkov.

V programe Stop Climate Change, emisné právo, ktoré je potrebné na neutralizáciu emisií, si kupuje priamo “znečisťovateľ” (spoločnosť vypúšťajúca emisie). Peniaze získané z predaja emisných práv potom získava nezávislá tretia strana, ktorá realizuje projekt, ktorý eliminuje emisie znečisťovateľa. Tento systém je založený na transparentnosti a podporuje tak ochranu pred oxidom uhličitým.

Certifikačný systém pre ochranu klímy

Počas výroby, montáže a distribúcie výrobkov sa uvoľňujú skleníkové plyny, ktoré vplývajú na zmenu klimatických podmienok.

V takýchto prípadoch sa aplikuje systém Stop Climate Change:

1. Analýza

2. Redukcia

3. Neutralizácia

4. Certifikácia

Uznávaný Stop Climate Change Certifikačný Systém pomáha vyrovnávať, redukovať a neutralizovať emisie vypúšťané spoločnosťami do ovzdušia.

S certifikátom Stop Climate Change, spoločnosti musia implementovať Systém Manažmentu Emisií pre celú spoločnosť alebo pre daný výrobok. Uvedomelé spoločnosti takto prispievajú k ochrane pred klimatickými zmenami.

Neutralizácia skleníkových plynov nasleduje medzinárodne uznávané procedúry a je súčasťou globálnej klimatickej stratégie. Spoločnosti redukciou skleníkových plynov takisto redukujú svoje dlhodobé náklady.

Po úspešnej certifikácii môžu spoločnosti identifikovať seba, alebo svoje produkty logom Stop Climate Change a takto prezentovať svoju zodpovednú politiku voči klimatickým zmenám.

Pre podrobnejšie informácie navštívte prosím oficiálnu stránku certifikácie Stop Climate Change

Krajina: Nemecko


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa