Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Soil Association

Kto sme

Soil Association bola založená v roku 1946 skupinou farmárov, vedcov a nutričných poradcov, ktorí pozorovali priame prepojenie medzi poľnohospodárskymi praktikami a rastlinami, zvieratami, ľudmi a environmentálnym zdravím.

Dnes sme v Anglicku vedúca členská organizácia podporujúca zdravé, humánne a udržateľné potraviny, poľnohospodárstvo a užívanie pôdy. Máme vyše 150 zamestnancov v Bristole a Edinburgu, ktorí pracujú ako certifikačný inšpektori po celej krajine. Riaditeľkou Soil Association je Helen Browning, ktorá podlieha Správnej Rade.

Čo robíme

Sme v Anglicku vedúca členská organizácia podporujúca zdravé, humánne a udržateľné potraviny, poľnohospodárstvo a užívanie pôdy.

Naša práca je rozdelená do 3 oblastí:

• Čelíme budúcnosti

Tvárou v tvár klimatickým zmenám a rastúcej svetovej populácie, dnešný bežne zaužívaný systém v oblasti potravín a poľnohospodárstva nie je správna voľba. Chceme dosiahnuť to, že organický / biologický systém nám zabezpečí odolné, dlhotrvajúce a humánne riešenie problémov, ktorým dnes čelíme.

Pomáhame poskytovať riešenia, ktoré pomôžu ľudom žiť, jesť, farmárčiť a rásť zo zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. Chceme byť priekopníkom v poskytovaní riešení v oblasti klimatických zmien, podporovať biodiverzitu, zlepšiť životné podmienky zvierat a bojovať za spravodlivosť.

• Dobré potraviny pre všetkých

Dobré potraviny, tie najlepšie potraviny sa pestujú organicky, sú minimálne spracované, férovo obchodované, čerstvé a sezónne. A takéto jedlo by malo byť právom, nie výsadou: chceme zaistiť, aby mal každý prístup k potravinám, ktoré sú zdravé pre človeka aj pre planétu

Naša práca na školách ukazuje, že je možné transformovať terajšiu potravinovú kultúru k lepšiemu –zlepšujeme život a zdravie tisíckam detí. Samy pracujeme na týchto projektoch a pomáhame ďalším komunitám zlepšovať ich potravinovú kultúru.

• Umožňujeme zmenu

Reprezentujeme a pracujeme s priekopnickými farmármi , pestovateľmi a spoločnosťami, ktoré vnášajú praktické zmeny – mimoriadny ľudia, ktorí prinášajú zmeny do každodenného života.

Poskytujeme technickú podporu a rady farmárom a obchodníkom a cez našu pobočku, Soil Association Certification, vytvárame a inšpirujeme spotrebiteľskú dôveru na organickom / bio a ekologickom trhu. Pracujeme takisto na zlepšení spotrebiteľského porozumenia organických / ekologických princípov, aby sme zabezpečili, že vízia, integrita a dôvera sú chápané správne každým, kto si kupuje výrobok s našim logom.

Princípy ekologického poľnohospodárstva

Soil Association, jej štandardy a aktivity a praktiky ekologických farmárov sú všetky založené na medzinárodne uznávaných princípoch. Tieto princípy tvoria základ, z ktorého sa ekologické poľnohospodárstvo vyvíja a rastie. Vyjadrujú prínosy, ktoré eko poľnohospodárstvo prináša svetu a víziu ako zlepšiť celkové poľnohospodárstvo v globálnom kontexte.

Poľnohospodárstvo je jedna zo základných ľudských činností, pretože všetci ľudia potrebujú jesť každý deň. Historické, kultúrne a komunitné hodnoty sú hlboko zakorenené v poľnohospodárstve. Princípy sa v poľnohospodárstve aplikujú v širšom význame, vrátane starostlivosti o pôdu, vodu, rastliny a zvieratá. Takisto upravujú vzájomné pôsobenie ľudí s krajinou a utvárajú dedičstvo pre ďalšie generácie.

Ekologické poľnohospodárstvo je založené na:

• princípe zdravia (EN)

• princípe ekológie (EN)

• princípe rovnosti / férovosti (EN)

• princípe starostlivosti (EN)

Kliknite na jednotlivý princíp, aby ste sa dozvedeli, prečo je dôležitý. Spolu vytvárajú etické princípy, ktoré inšpirujú k akcii.

Organické / Bio Štandardy

Bio štandardy sú pravidlá a regulácie, ktoré definujú, ako má byť bio produkt vyrobený. Štandardy pre bio a ekologické potraviny sú zakotvené priamo v zákonoch Európskej Únie. Každý produkt, ktorý je označený ako ‘BIO’ alebo ‘ORGANIC’, musí spĺňať minimálne tieto štandardy. Štandardy pokrývajú viaceré aspekty potravinovej produkcie, od dobrých životných podmienok zvierat a ochrany voľne žijúcich živočíchov, spracovania potravín až po balenie produktov.

Bio štandardy zaručujú, že si môžete byť istí, že kupujete originálny bio / organický produkt, ktorý bol vyrobený v rámci našich štandardov. Importované bio potraviny musia byť vyprodukované a skontrolované inšpekciou, či spĺňajú štandardy. Takisto musí byť možné vystopovať na základe šarže výrobku, od presne akého farmára je daná potravina dodaná.

V Anglicku sa nachádza viacero organizácií, ktoré vykonávajú inšpekcie o splnení nastavených štandardov. Soil Association je jedna z veľmi mála organizácií, ktoré sa rozhodli nastaviť svoje štandardy oveľa prísnejšie, ako im ukladá zákon Európskej Únie, hlavne v oblastiach

• genetickej modifikácie

• dobrých životných podmienok zvierat

• zachovania prírodného bohatstva

Takisto Soil Association vypracovala a nastavila štandardy v oblastiach, ktoré nie sú pokryté zákonmi Európskej Únie. Tieto zahŕňajú

• rybolov

• textilný priemysel

• zdravotné a kozmetické výrobky

Pre detailné informácie navštívte, prosím, oficiálnu stránku certifikátu Soil Association Certification

Krajina: Anglicko


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa