Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


PhytoTrade Africa

PhytoTrade Afrika v skratke

• Založená v roku 2001

• Nezisková, na členstve založená asociácia v Južnej Afrike

• 9 členských krajín a približne 60 členov

• Sústredí sa na: kozmetiku, potraviny a nápoje, bylinkové doplnky

• Tím 15 skúsených konzultantov

• Financované darcami

Ciele

• Zmierniť chudobu vytvorením robustného a udržateľného priemyslu prírodných produktov a zachovanie domorodej biodiverzity

• Implementácia a monitorovanie Access and Benefit Sharing (ABS) procesov

PhytoTrade Africa bola založená v roku 2001 ako obchodné združenie pre výrobu prírodných produktov v Južnej Afrike. “Prírodné produkty” sú produkty odvodené a vyrobené z pôvodných rastlín Južnej Afriky; patria medzi ne potraviny, nápoje, oleje a prísady používané v potravinárskom a kozmetickom priemysle.

PhytoTrade Africa je nezisková, na členstve založená organizácia, ktorá reprezentuje privátny sektor, rozvojové agentúry, jednotlivých podnikateľov a ďalšie zainteresované strany v 9 krajinách: Botswana, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Namíbia, Južná Afrika, Swaziland, Zambia a Zimbabwe.

Cieľom PhytoTrade Africa je zmierniť a časom odstrániť chudobu a chrániť pôvodnú biodiverzitu v regióne, vytvorením obchodných možností a modelov, nielen ekonomicky výhodných ale aj etických a udržateľných.

Čo robí PhytoTrade Africa

Reprezentuje producentov v Botswane, Madagaskare, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Južnej Afrike, Swazilande, Zambii a Zimbabwe. PhytoTrade pomáha africkým vidieckym producentom vytvoriť a pripraviť ich prírodné produkty na export. PhytoTrade podporuje udržateľnú produkciu a fairtrade a prispieva k ekonomickému rozvoju južných afrických krajín. Prírodné zložky sú pestované v divokej prírode miestnymi poľnohospodármi a vyrábajú z nich nasledovné produkty

• nápoje

• kozmetické oleje

• zdravotné produkty

• bylinkové čaje

• džemy

• výživové doplnky

• medicínske produkty

Misia

PhytoTrade Africa uľahčí rozvoj životaschopnej a trvalej produkcie prírodných produktov v južnej Afrike, podporí domáci aj exportný obchod založený na zdrojoch, ktoré sú dostupné chudobným vidieckym komunitám.

Vízia

Do roku 2017:

• Udržateľný zber úrody a produkcia prírodných produktov bude hlavným zdrojom príjmu pre chudobných ľudí vo vidieckych oblastiach

• Južná Afrika bude mať vybudovanú dobrú reputáciu v spoľahlivosti a inovatívnosti produkcie a ako dodávateľ vysoko kvalitných, udržateľným spôsobom zberaných rastlinných produktov na globálne trhy

• PhytoTrade Afrika bude najdôležitejším poskytovateľom služieb v oblasti prírodných výrobkov v Afrike a stane sa trvalou a finančne nezávislou organizáciou

Čo a ako chce PhytoTrade Africa dosiahnuť

Rola organizácie PhytoTrade Afrika je pomôcť jednotlivým producentom a celému odvetviu prírodných produktov v Južnej Afrike dosiahnuť rapídny rast a zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a sociálnu rovnosť. Snaží sa o to 3 spôsobmi:

• vývoj produktov

• rozvoj trhu (lokálny aj zahraničný)

• rozvoj dodávateľského reťazca

PhytoTrade vie, rozumie a je v prednej línii ABS procesov a tým pádom vie navigovať partnerov a klientov v rámci ABS jasnou, praktickou a informovanou stratégiou.

Oficiálna stránka certifikácie PhytoTrade Africa

Krajina: Afrika


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa