Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


FSC

Čo je FSC

Forest Stewardship Council (FSC) je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia (združenie), ktorá bola založená v roku 1993 v Mexiku. FSC poskytuje pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním fórum na diskusiu, úvahy, analýzu a riešenie problémov o obhospodarovaní lesov v danej krajine a svete. Cieľom organizácie je podpora zodpovedného obhospodarovania lesov v celosvetovom meradle.

FSC vytvorila systém certifikácie lesov (10 princípov a 56 kritérií), ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

Kde vznikla myšlienka na založenie FSC:

- rastúce povedomie o dôležitosti lesov pre trvalo udržateľný rozvoj
- záujem o deštrukciu a nesprávne využívanie globálnych lesných zdrojov
- rastúca požiadavka rozšíriť význam lesov a lesníckeho priemyslu o sociálne, environmentálne, ako aj ekonomické hodnoty

Oficiálna stránka certifikátu FSC Slovensko
Anglická verzia FSC Forest Stewardship Council 


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa