Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Environmentálne vhodný produkt

Enviromentálne vhodný produkt je národná environmentálna značka, ktorá je vlastníctvom Ministerstva Životného Prostredia Slovenskej Republiky (MŽP SR) a má verejnoprávnu povahu.

Pozostáva z dvoch sústredných kružníc, vo vnútri ktorých je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi znázorňujúci zložky životného prostedia a pôsobenie vládnych orgánov, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie.

V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt“, v dolnej polovici sa uvádza identifikačné číslo Oznámenia MŽP SR, podľa ktorej bol predmetný výrobok posudzovaný.

Značka Environmentálne vhodný produkt sa udeľuje výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa Oznámenia MŽP SR pre príslušnú skupinu produktov.

Produkty sa testujú na prítomnosť ťažkých kovov a zdraviu škodlivých látok, na vplyv výroby a samotného výrobku na znečistenie vody, ovzdušia, poškodenia ozónovej vrstvy a taktiež sa zohľadňuje pôvod suroviny, z ktorej bol výrobok vyrobený.

Environmentálne Označovanie Produktov

Je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia.

V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje od roku 1996 prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“.

Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

Od roku 2004, vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie majú žiadatelia možnosť získať aj európsku environmentálnu značku „Ecolabel“ (predtým „Európsky kvet“).

Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ.

Cieľom národnej a európskej schémy environmentálneho označovania produktov je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje prostredníctvom propagácie environmentálne vhodných produktov (výrobkov alebo služieb).

Environmentálne značky poskytujú zákazníkom presné, nezavádzajúce a vedecky podložené informácie o vplyve produktov na životné prostredie.

Oficiálna stránka certifikátu Environmentálne vhodný produkt

Krajina: Slovenská republika


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa