Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


ICEA

O certifikáte ICEA

ICEA, Environmentálny a Etický Certifikačný Inštitút, je Konzorcium, ktoré kontroluje a certifikuje spoločnosti, ktoré svoje obchodné a výrobné aktivity vykonávajú s rešpektom a ohľadom na ľudí a prírodu, obhajujú dôstojnosť zamestnancov a pracovníkov a chránia práva spotrebiteľov.

S vyše 14,5 tisícami kontrolovaných spoločností so silnými etickými, environmentálnymi a sociálnymi hodnotami, 250 technikmi a 24 Teritoriálnymi Operatívnymi Štruktúrami v Taliansku a zahraničí, ICEA patrí medzi najdôležitejšie organizácie v rámci svojho oboru v Taliansku a Európe, kde certifikuje a podporuje sociálny a udržateľný rozvoj ekologického poľnohospodárstva a iných súvisiacich sektorov.

ICEA certifikuje mimo iného hlavne Potraviny (produkciu potravín v bio kvalite a bio akvakultúru) a Nepotravinársku produkciu (bio kozmetiku a detergenty, ekologický textil, ekologickú výrobu nábytku, materiály pre ekologickú výstavbu, udržateľný manažment zelených plôch, certifikáciu SA8000).

Navyše, ICEA vykonáva svoj Výskum a Vývoj, aby prezentovala ekologické inovácie produktov a procesov a takisto je aktívne zapojená v projektoch na medzinárodnej úrovni. ICEA spoločne s BIOL Italia organizuje rôzne súťaže, eventy a kampane, aby zvýšila povedomie, kultúru a hodnotu udržateľného spôsobu života.

ICEA Certifikuje:

• Potraviny
• Kozmetiku a Detergenty
• Textil
• Udržateľný Turizmus
• Mestskú zeleň a krajinu
• Budovy
• Recyklované produkty
• Sociálnu zodpovednosť
• Bio palivá

Ak si chcete pozrieť princípy a kritériá certifikácie pre každú jednotlivú kategóriu, navštívte prosím oficiálnu stránku ICEA.

Vybrali sme si BIO pretože...

• v ťažkých časoch, v akých sa dnes nachádzame, Zelená Ekonomika (pozri nižšie) ukazuje na trhoch pozitívny rastúci trend

• rozhodnutie sa pre BIO znamená byť zainteresovaní v ochrane Environmentálnej a Kultúrnej Rozmanitosti - Biodiverzity (pozri nižšie), v zachovaní krajiny bez znečistenej pôdy a vody. Znamená to zachovávať a obnovovať rovnováhu ekosystému pre budúce generácie a ochraňovať lokálnu kultúru a tradície

• rozhodnutie sa pre BIO znamená mať jasný pohľad na našu planétu tak, ako vyzerá dnes a ako bude vyzerať zajtra. Znamená to čeliť ťažkostiam dnešnej doby tým, že sa rozhodneme pre dlhodobo udržateľné modely, aby sme zvýšili kvalitu nášho života a zanechali našim deťom a budúcim generáciám bezpečné a spravodlivé miesto na život

• rozhodnutie sa pre BIO znamená prijať Udržateľný Spôsob Života (pozri nižšie), podporovať kultúru mieru a spolupráce založenej na vzájomnom rešpekte a byť si vedomý následkov svojich rozhodnodnutí. Znamená to nebyť len pasívny konzument ale aktívny spotrebiteľ, ktorý sa správa zodpovedne a smeruje trh (výrobcov, predajcov, obchodné spoločnosti) svojimi nákupnými rozhodnutiami k stále väčšej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti

Zelená Ekonomika

Asi nepoznáme výraz, ktorý sa dnes používa častejšie ako Zelená Ekonomika, ktorá má aj v dnešných časoch neustálu stúpajúcu tendenciu.

V dnešnom vysoko konkurenčnom a globalizovanom prostredí , ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre malých výrobcov a lokálne ekonomiky, je veľmi potrebné chrániť hodnoty a kultúru jednotlivých území a v tom istom čase ponúknuť účinné riešenia pre ekonomiku, kde sa kladie vysoký dôraz na samotný produkt a službu , ktoré sú z pohľadu environmentálnej ochrany a sociálnej zodpovednosti inovatívne a prinášajú nám pohľad do budúcnosti.

Klimatické zmeny, demografický rast, ochrana prírody a globalizácia: všetko to sú veľké výzvy pre našu spoločnosť. Tieto rôzne scenáre výrazne ovplyvňujú výkon spoločností a môžu nám ponúknuť dôležité šance na národných aj medzinárodných trhoch, spoločne pre nové a kvalitné produkty a ochranu spotrebiteľov, ktorí sú stále viac a viac informovanejší.

Spotrebitelia sú dnes v samom centre záujmu všetkých spoločností : oni sú “Králi” , ktorí sa rozhodli, že nastal čas pre kvalitné BIO potraviny, oblečenie, udržateľné bývanie, životný štýl…ako potvrdzujú dáta z bio a eko sektoru – sektoru, ktorý v časoch ekonomickej krízy nezaznamenal žiadny pokles.

ICEA si vybrala Zelené Riešenia pre lepšiu budúcnosť, ktorá nastáva každou ďalšou sekundou, hodinou, zajtrajším dňom!

Environmentálna a Kultúrna Biodiverzita

Biodiverzita (z gréckeho slova “bios” - život) je rozmanitosť rastlín a živočíchov v našom ekosystéme. Environmentálna biodiverzita je skupina rôznych foriem života na našej Zemi. Zahŕňajúc všetky biologické variability génov, druhov a ekosystémov, biodiverzita je základné dedičstvo ľudstva, ktoré musí byť rešpektované, udržované a ochraňované po celý čas života na Zemi.

Čo sa týka Kultúrnej biodiversity, myslí sa tým rozmanitosť kultúr na Zemi, cez lokálne až po domorodé obyvateľstvo, ktoré bohužiaľ v mnohých prípadoch, tak ako sa už stalo pri rôznych druhoch rastlín a živočichoch, je na pokraji zániku. Dôvodom je prevládajúca globalizácia a environmentálne katastrofy. Takisto ako pri Environmentálnej biodiverzite, tak a j tá Kultúrna predstavuje základné dedičstvo ľudstva, ktoré musí byť rešpektované, udržované a ochraňované po celý čas života na Zemi.

Udržateľný Spôsob Života

Udržateľný spôsob života je založený na ekologickom vnímaní a ekonomickej produktivite, kde sa človek znovu stretáva a zbližuje s prírodou a zároveň je schopný sa o seba postarať finančne bez vykorisťovania a kontaminácie prírody a svojho okolia.

Vyberte si ICEA Certifikáciu…pre vytvorenie lepšej budúcnosti!

Oficiálna stránka certifikácie ICEA

Krajina: Taliansko


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa