Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Ekologické poľnohospodárstvo EU

Certifikácia Európskej Únie – Ekologické poľnohospodárstvo EU

Ekologické produkty siahajú od čerstvého ovocia a zeleniny priamo z farmy až po niekoľkoročné vína a syry. Predajné kanály sú rovnako rozmanité, zahŕňajú:

• miestne trhy s bio produkciou

• bio obchody vo vidieckych či mestských oblastiach

• cestné stánky v prírode

• priamy predaj na farme, kde bola potravina vyrobená / vypestovaná

• online objednávanie bio bedničiek dodaných až k vašim dverám alebo do zberných miest

• supermarkety: mnoho z nich sa teraz rozširuje a rozvíja svoje produktové rady v bio kvalite

• reštaurácie, jedálne a cateringové firmy: rastúce odvetvie, vrátane školských jedální, jedálne verejného a súkromného sektora a bufetov v niektorých vysoko postavených spoločností

Dôvera spotrebiteľov

Všade tam, kde sa dnešný spotrebiteľ rozhodne kúpiť alebo jesť ekologické produkty, mal by mať dôveru, že sú v súlade s prísnymi pravidlami EÚ. Výrobky, ktoré nespĺňajú tieto normy, nesmú byť označované ako organické a bio alebo niesť ekologické logo EÚ alebo národný ekvivalent.

To je dôvod, prečo sa nariadenie EÚ o ekologickom poľnohospodárstve vzťahuje nielen na výrobu a spracovanie, ale aj na kontrolu a označovanie biopotravín.

Kontrola

Ekologickí poľnohospodári, spracovatelia a obchodníci, musí spĺňať prísne požiadavky EÚ, ak chcú používať ekologické logo EÚ alebo označovať svoje výrobky ako ekologické.

EÚ vyžaduje rovnako dôsledný systém kontroly vykonávanej v každej fáze organického reťazca. Každý operátor (poľnohospodár, spracovateľ, obchodník, dovozca alebo vývozca) sa kontroluje aspoň raz za rok, alebo častejšie na základe posúdenia rizík.

Takže vždy, keď si kúpite biopotraviny, môžete si byť istí, že boli vyrobené v súlade s prísnymi pravidlami v oblasti životných podmienok zvierat, ochrany životného prostredia a kontroly prebiehajú zodpovedajúcim spôsobom.

Označovanie bioproduktov

Rovnako ako štandardný zoznam zložiek a nutričných hodnôt, organické štítky jednotlivých produktov by mali niesť meno výrobcu, spracovateľa alebo distribútora. Názov alebo číselný kód národného certifikačného orgánu musí byť tiež vyznačený na štítku.

Takisto by mal štítok obsahovať názov alebo číselný kód kontrolného úradu alebo orgánu v EÚ, ktorý kontroloval operátora.

Logo Ekologického poľnohospodárstva Európskej Únie garantuje, že

• výroba bola šetrná prírode

• tieto výrobky sú vyrábané udržateľným spôsobom

• prevádzkovatelia ekologickej produkcie sú kontrolovaní raz za rok inšpekčnou organizáciou alebo kontrolným orgánom, aby zabezpečili, že sa dodržiavajú všetky pravidlá ekologického poľnohospodárstva a všetky pravidlá pre zdravie a ochranu spotrebiteľa

• hospodárske zvieratá sa voľne pasú pod holým nebom a zaobchádza sa s nimi v súlade s rozšírenými pravidlami pre dobré životné podmienky zvierat

• geneticky modifikované organizmy nie sú povolené v ekologickom poľnohospodárstve

• v prípade potravín sú prísne obmedzenia používania chemických pesticídov a hnojív a antibiotík

• ekologické poľnohospodárstvo prísne obmedzuje používanie prídavných a pomocných látok a ďalších vstupov

• väčšina vstupov pre poľnohospodársku výrobu pochádza z farmy samotného farmára a využíva miestne zdroje a miestne znalosti

• pri každej príležitosti, keď si kúpite bio produkt v bio obchode, alebo si vyberiete organické víno vo vašej obľúbenej reštaurácii, môžete si byť istí, že boli vyrobené v súlade s prísnymi pravidlami, ktorých cieľom je rešpektovať životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat

Oficiálna stránka certifikácie Ekologické poľnohospodárstvo Európskej Únie

Krajina: Európska Únia


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa