Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


Ecolabel

Ecolabel

Environmentálny certifikát EÚ, Ecolabel, vám pomôže identifikovať výrobky a služby, ktoré majú znížený dopad na životné prostredie po celú dobu ich životného cyklu, od ťažby surovín až po výrobu, používanie a likvidáciu. Uznávaný po celej Európe, certifikát Ecolabel je dobrovoľnou značkou, ktorá podporuje vynikajúcu kvalitu životného prostredia a značka, ktorej môžete veriť.

Používanie certifikátu Ecolabel upravujú prostredníctvom nariadení Európsky parlament a Rada EU. Jeho denný manažment potom vykonáva Európska komisia spolu s orgánmi z členských štátov a ďalšími zúčastnenými stranami.

Certifikát Ecolabel je dobrovoľný systém, čo znamená, že výrobcovia, dovozcovia a maloobchodníci sa môžu rozhodnúť, či požiadajú o označenie pre svoje výrobky.

Životný cyklus výrobku začína extrakciou - ťažbou alebo pestovaním surovín, ako je bavlna (textilný priemysel) alebo drevo (pre papierenské výrobky). Pokračuje s výrobou a balením, distribúciou, používaním a nakoniec  je fáza "koniec života výrobku", keď je produkt potrebné zlikvidovať alebo recyklovať.

Pri vývoji kritérií certifikátu Ecolabel pre produkty, dôraz je kladený na konkrétne produktové fázy, kde má výrobok najvyšší dopad na životné prostredie. Jednotlivé fázy sa budú líšiť pri rôznych druhoch výrobkov.

Keď sa pozrieme na textilný priemysel - napríklad výroba a spracovanie látky má silný vplyv na životné prostredie – pri farbení, tlačení popisov a iných designov a bielení. Odborníci preto navrhli kritériá pre textil tak, aby sa uistili, že škoda na životnom prostredí spôsobená vo fáze výroby je znížená čo najviac. U iných výrobkov, ako sú detergenty, substancie, ktoré idú do produktov, sú jedným z kľúčových oblastí, ktoré Ecolabel sleduje. Ďalšie produkty, ako napríklad elektronické zariadenia, majú veľmi vysoký vplyv na životné prostredie počas ich používania, preto sa kritériá  zameriavajú predovšetkým na efektivitu ich spotreby energie.

Tento proces tvorenia kritérií pre jednotlivé druhy produktov zabezpečuje vysokú kvalitu a výkon každého jedného výrobku, ktorý je označený logom certifikátu Ecolabel.

Kritériá sú vyvíjané a revidované  transparentným spôsobom skupinou odborníkov a zúčastnených strán.

Skupiny výrobkov a kritériá

Certifikát Ecolabel pokrýva širokú škálu skupín výrobkov, od hlavných oblastí výroby až po turistické ubytovacie služby.

Kľúčoví experti, po konzultácii s hlavnými zainteresovanými subjektmi, vyvíjajú a rozvíjajú kritériá pre každú skupinu výrobkov s cieľom znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie počas celého životného cyklu výrobku. Vzhľadom k tomu, že životný cyklus každého výrobku a služby je iný, kritériá sú prispôsobené jedinečným vlastnostiam každého typu výrobku.

Kritériá sú revidované v priemere každé 4 roky tak, aby odrážali technické inovácie, ako je vývoj materiálov, výrobných procesov alebo zníženie emisií a zmeny na trhu. Z tohto dôvodu si môžete byť istí, že certifikát Ecolabel zabezpečuje najvyššiu mieru environmentálnej ochrany životného prostredia.

Ak by ste si chceli pozrieť kritériá, aké musia spĺňať jednotlivé výrobky, navštívte oficiálnu stránku Európskej Komisie venovanú práve Certifikácii Ecolabel (EN).

Oficiálna stránka certifikátu Ecolabel

Krajina: Európska Únia


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa