Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


BDIH

Čo je BDIH

BDIH je nezisková Asociácia Priemyslu a Obchodných firiem pre liečivá, zdravotné produkty, potravinové doplnky a osobné hygienické výrobky. Asociácia sa nachádza v nemeckom Mannheime a združuje viac ako 440 výrobcov a distribútorov v nasledujúcich oblastiach:

Kozmetika a prírodná kozmetika

Potravinové doplnky

Nutričná výživa

Liečivá

Zdravotnícke potreby

V roku 1996, spolupracujúc s poprednými výrobcami prírodnej kozmetiky, BDIH vyvinula komplexné smernice a pokyny pre certifikáciu prírodnej kozmetiky a to s ohľadom na očakávania spotrebiteľov. Na základe týchto usmernení a pokynov, nezávislý inštitút otestoval už viac ako 5.800 výrobkov s ohľadom na ich zloženie a výrobné metódy.

BIO Status / Značka

S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia dostávali správnu informáciu o BIO kvalite kozmetických prípravkov, BDIH má svoj BIO Status / Značku certifikovaných výrobkov pravidelne kontrolovanú a overovanú. Výrobcovia sú v tomto smere povinní dodržiavať jasné pravidlá. Napríklad, certifikovaný prírodný kozmetický produkt môže byť opísaný ako "BIO" len vtedy, ak obsahuje aspoň 95% organických surovín v pomere ku všetkým zložkám výrobku, ktoré môžu byť použité s organickou kvalitou (takže s výnimkou vody a minerálnych látok). Ak sú zložky uvedené ako BIO / ORGANICKÉ, musí byť spotrebiteľ schopný jasne povedať, zo zoznamu zložiek (INGREDIENTS), ktoré zložky sú "ekologické" a ktoré nie sú. Väčšinou sú označované hviezdičkou (*).

Prírodná kozmetika očami BDIH

Prírodná kozmetika sa stala v posledných rokoch veľmi obľúbená. Rastie naše povedomie, že sme zodpovední za svet, v ktorom žijeme a rastie záujem o naše vlastné zdravie. Oceňujeme krehkú rovnováhu prirodzeného kolobehu života v prírode a snažíme sa udržiavať túto harmóniu pomocou ekologicky šetrných výrobkov, ktoré sú pre nás ľudí ošetrujúce a vyživujúce a pre prírodu neškodné tak, ako je to len možné.

Ako sa rozhodnúť, čo je pre nás dobré a čo nie? Wellness, fitness a vyvíjajúce sa povedomie o holistické zdravie spôsobilo revolúciu na trhu s nie len kozmetickými BIO prostriedkami a výrobkami. Preto môžete u nás v BIO SHOPE nájsť len certifikované a nami preverené produkty a máte istotu, že ste si vybrali správne.

Transparentnosť pre spotrebiteľov

Pri zbere a produkcii surovín, príroda môže byť narušená len v minimálne možnej miere, potrebnej na daný účel zberu a produkcie. Zvlášť vysoká starostlivosť sa vyžaduje pri ohrozených druhoch. Genetická manipulácia a modifikácia je zakázaná. Transformáciu surovín na kozmetické účely je potrebné vykonávať veľmi opatrne, len niekoľkými povolenými chemickými procesmi.

Preferované sú najmä obnoviteľné a biologicky odbúrateľné materiály, pretože ich ekologický dopad je podstatne nižší, hlavne ak pochádzajú z kontrolovaných biologických zdrojov alebo iných, zodpovedne obhospodarovaných prírodných zdrojov. Čo sa týka prírodných zložiek, spracovateľ má pracovať so surovinami, ktoré sa používajú a študujú už dlhé roky, tým sa zabezpečuje minimálna toxicita. Prírodné produkty najlepšie spĺňajú požiadavky zodpovednosti a spoločensky zodpovednej výroby.

Voľba technickej metódy výroby je obmedzená. Technické metódy výroby a spracovania nemožno úplne eliminovať, najmä, keď očakávania užívateľa na čistotu a úžitok výrobku nemôžu byť splnené surovinami v ich prirodzenom stave. Výrobné metódy šetrné k životnému prostrediu, obnoviteľné a biologicky rozložiteľné materiály a minimálne využitie obalových materiálov sa pri finálnom výrobku očakáva.

Nasledujúce pokyny definujú pojem prírodnej kozmetiky rozumne a jasným spôsobom s očakávaním spotrebiteľa pre bezpečné a ekologicky šetrné výrobky.

Pokyny BDIH certifikácie

1. Suroviny rastlinného pôvodu

Suroviny rastlinného pôvodu musia pochádzať z kontrolovaného a certifikovaného ekologického poľnohospodárstva za predpokladu, že pozostávajú, alebo sú získané z rastlín, ktoré sú uvedené v prílohe 1. Definície a obmedzenia uvedené v prílohe 1 sú záväzné.

2. Suroviny živočíšneho pôvodu a ochrana zvierat

Suroviny živočíšneho pôvodu

Je dovolené používať látky, ktoré sú vyrábané zvieratami (napr. mlieko alebo med). Nie je dovolené používať suroviny získané z mŕtvych stavovcov (napr. emu olej, norkový olej, tuk zo svišťa, živočíšne tuky, kolagén alebo živé bunky).

Testovanie na zvieratách a koncové produkty

Je zakázané vykonávať alebo poveriť inú stranu / osobu, aby vykonávala testovanie na zvieratách - a to nielen pri výrobe produktov, ale aj pri príprave a kontrole koncových výrobkov.

Testovanie na zvieratách a suroviny

Suroviny, ktoré boli testované na zvieratách po 31. Decembri 1997, nesmú byť použité. Akékoľvek skúšky na zvieratách vykonávané tretími stranami, ktoré nekonali ani menom, ani na popud výrobcu alebo dodávateľa surovín, alebo výrobcu konečného výrobku, a ktoré nie sú spojené a právne prepojené s predchádzajúcimi stránami, sa neberú pri certifikácii do úvahy.

3. Suroviny minerálneho pôvodu

Použitia anorganických a minerálnych solí, kyselín a zásad (napr. síran horečnatý alebo chlorid sodný) je všeobecne možné, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 5.

4. Povolené výrobné procesy

Spomedzi fyzikálnych procesov - vrátane vodnej extrakcie, rastlinný alkohol, oxid uhličitý, rastlinných tukov a olejov a glycerínu získaných z týchto procesov - enzymatických a mikrobiologických procesov, ako sa vyskytujú v prírode sú povolené aj pre výrobu prírodnej kozmetiky.

Navyše, látky môžu byť získané z prírodných látok, ako sú tuky, oleje a vosky, cukor, škrob, celulóza, proteínov, polysacharidov a vitamínov, prostredníctvom hydrolýzy, hydrogenáciou, oxidáciou, redukciou, esterifikáciou alebo inými spôsobmi štiepenia a kondenzácie.

Príloha 2 obsahuje zoznam povolených látok (pozitívny zoznam). Obmedzenia uvedené v tomto zozname musia byť dodržané.

5. Nepovolené látky

Látky z nasledujúcich skupín sa nesmú používať:

Syntetické farbivá

Syntetické vône

Ethoxylované suroviny

Silikóny

Parafín a iné ropné produkty

6. Konzervácia

Za účelom ochrany spotrebiteľa môžu byť, v prípade potreby, použité nasledujúce, v prírode sa nachádzajúce, identické konzervačné látky:

Kyselina benzoová a jej soli

Kyselina salicylová a jej soli

Kyselina sorbová a jej soli

Benzylalkohol

Dehydrooctová kyselina a jej soli

Ak sú použité tieto konzervačné látky, treba do textu zloženia výrobku doplniť nasledujúci text: "konzervovaný s ... [názov konzervačnej látky]".

7. Vôňa

Prírodné vonné látky, ktoré sú v súlade s normou ISO 9235, sú povolené. Môžu byť taktiež použité vonné látky biotechnologického pôvodu.

8. Rádioaktívne žiarenie

Pri zaobchádzaní so surovinami rastlinného a živočíšneho pôvodu alebo konečnými produktami nie je dovolené používať ionizujúce žiareníe.


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa