Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


CCIC - The Coalition For Consumer Information On Cosmetics

ČO ZNAMENÁ PROGRAM SKÁKAJÚCI ZAJAC

Program Skákajúceho Zajaca Koalície pre Informovanosť Spotrebiteľa o Kozmetike (CCIC) spravuje štandard na ochranu zvierat – Cruelty-free - a medzinárodne uznávané Logo Skákajúceho Zajaca pre spoločnosti vyrábajúce kozmetiku, výrobky pre osobnú starostlivosť a výrobky pre domácnosť. Program Skákajúceho Zajaca poskytuje najlepšiu záruku, že výrobca, jeho laboratória a ani dodávatelia nepoužívajú testovanie na zvieratách v žiadnej fáze vývoja výrobku.

SKÁKAJÚCI ZAJAC A ZÁKAZ TESTOVANIA NA ZVIERATÁCH V EURÓPSKEJ ÚNII

BUAV, zakladateľ organizácie Cruelty Free International a jeho partneri z Európskej koalície za ukončenie pokusov na zvieratách (European Coalition to End Animal Experiments) boli nápomocní pri dosiahnutí priekopníckeho Európskeho zákazu testovania na zvieratách pre kozmetické a toaletné ("kozmetické") produkty a zložky.

Od 11. marca 2009, Európska únia zakázala testovanie kozmetických prísad na zvieratách, v rámci EÚ - bez ohľadu na to, či existovala alternatíva bez použitia zvierat. Testovanie finálnych kozmetických prípravkov zakázala EÚ už predtým. Zákazy sú známe ako "zákazy testovania".

Od 11. marca 2013 Európska Únia dokončila zákon o zákaze predaja kozmetiky testovanej na zvieratách po tomto dátume kdekoľvek na svete. Zákaz sa vzťahuje ako na hotové kozmetické výrobky tak na prísady, opäť bez ohľadu na to, či existovali alternatívy bez použitia zvierat. Tento zákon je známy ako "marketingový zákaz".

Bohužiaľ, v nariadeniach a zákonoch EÚ sa nachádzajú určité medzery, povieme si o nich nižšie.

Už viac ako dve desaťročia, CCIC a ich partneri certifikujú spoločnosti, ktoré netestujú na zvieratách (cruelty free), v rámci programu Skákajúci Zajac. Počas tejto doby to bol jediný spôsob ako si spotrebitelia mohli byť istí, že kupujú produkty, ktoré neboli testované na zvieratách.

A Skákajúci Zajac ostáva najlepší spôsob, ako si môžete byť istí, že kupujete skutočne kozmetické výrobky netestované na zvieratách – aj keď EÚ zakázala testovanie na zvieratách, Program Skákajúceho Zajaca je ešte prísnejší. Pozrime sa teda na rozdiely:

Kritériá Programu Skákajúci Zajac

Aby spoločnosti mohli získať certifikáciu programu Skákajúci Zajac, musia splniť prísne kritériá:

Musia stanoviť pevný a hraničný dátum – bude to nehybný dátum, po ktorom spoločnosť už nebude vykonávať žiadne testy na zvieratách pre svoje výrobky nikde vo svete

Po tomto hraničnom dátume, spoločnosť nemôže nakupovať prísady do kozmetických prípravkov, ktoré boli testované na zvieratách a to kdekoľvek v ich dodávateľskom reťazci

Musia vytvoriť monitorovací systém, ktorý zabezpečí, že dodávatelia budú takisto spĺňať stanovený hraničný dátum

Musia otvoriť svoj monitorovací systém pre pravidelné nezávislé audity hraničného dátumu, prípadne nových produktov

Všetky certifikované spoločnosti musia spĺňať tieto kritériá pre všetky svoje skupiny produktov a to v každej krajine, kde svoje výrobky predávajú. Kritériá platia bez ohľadu na toxikologické účely konkrétneho testu

EURÓPSKA ÚNIA A ZÁKAZ TESTOVANIA NA ZVIERATÁCH

Ako bolo uvedené vyššie, existujú určité medzery v obmedzeniach EÚ:

Podľa právnych predpisov EÚ, zákaz testovania na zvieratách je možné uplatniť iba tam, kde je spojenie s EÚ - teda testovanie v rámci EÚ, alebo predaj v rámci EÚ

Európska komisia tvrdí, že zákazy sa vzťahujú iba na kozmetické prípravky a prísady, ktoré sa používajú iba v kozmetike

Tiež tvrdí, že zákaz neplatí pre testovanie na určenie, či existuje riziko pre životné prostredie (tzv testovanie ECOTOX)

Navyše EÚ tvrdí, že zákazy neplatia pre skúšky bezpečnosti pracovníkov

EÚ hovorí, že zákazy sa vzťahujú na testy, špecificky zameraných na bezpečnosť spotrebiteľov

ČÍM JE CERTIFIKÁCIA SKÁKAJÚCI ZAJAC PRÍSNEJŠIA AKO ZÁKONY EÚ

Kozmetické spoločnosti, ktoré nie sú certifikované Skákajúcim Zajacom, ale dodržujú zákony EÚ, môžu ešte stále testovať svoje výrobky alebo zložky a prísady na zvieratách – a to v prípade, ak výrobky testujú a predávajú mimo krajín EÚ

Napríklad, predtým než môže vstúpiť určitý kozmetický produkt na čínsky trh, musí ešte prejsť testami čínskymi autoritami, ktoré zahŕňajú rad testov na zvieratách.

Spoločnosti certifikované Skákajúcim Zajacom neboli dovolené predávať v Číne vôbec, až do nedávnej doby, kedy boli predpisy testovania na zvieratách uvoľnené. Tieto spoločnosti urobili veľký záväzok voči etike oproti ziskom, pretože Čína je rýchlo rastúci trh, na ktorý tieto spoločnosti nemali prístup, na rozdiel od spoločností, ktoré nie sú certifikované podľa Skákajúceho Zajaca.

Okrem toho, certifikácia Skákajúci Zajac sa nevzťahuje len na zložky výhradne používané v kozmetike, alebo len na bezpečnosť spotrebiteľov - vzťahuje sa na všetky druhy skúšok, vrátane bezpečnosti pracovníkov a životného prostredia.

Zákaz testovania kozmetických produktov na zvieratách v EÚ bol nesmierne dôležitý krok vpred, pokiaľ bude správne interpretovaný. Ale kým nebude dosiahnutý zmysluplný a globálny zákaz testovania na zvieratách, certifikát Skákajúci Zajac ostáva aj naďalej jedinou zárukou, že zvieratá nie sú používané na testovanie kozmetických zložiek v produktoch. Skákajúci Zajac má naozaj významný vplyv na dosiahnutie globálnej zákazu testovania na zvieratách.


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa