Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


BWC SA (Beauty Without Cruelty South Africa)

Krása bez krutosti (Beauty without Cruelty) oslavuje takmer 40 rokov práce pri obhajovaní práv zvierat v Južnej Afrike a je si vedomá, že ostáva ešte veľa práce v oblastiach ako vivisekcia, zvieratá ako zábava, priemyselné veľkochovy, testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách a vykorisťovanie divokej zveri.

Chcú dosiahnuť zmeny v Južnej Afrike, pokiaľ ide o testovanie kozmetiky na zvieratách a používanie zvierat, ktoré trpia v krutých pokusoch a potom sú zabité. V BWC SA veria, že to je zbytočné a eticky neprijateľné. Moderné technológie a najnovšie metódy testovania bez použitia zvierat sú už dnes k dispozícii a navyše sú spoľahlivejšie, rýchlejšie a sú lacnejšie ako testovanie na zvieratách. Európska únia, India, Izrael a teraz aj Brazília zakázala testovanie na zvieratách, čo dokazuje, že je možné mať prosperujúci kozmetický priemysel aj bez krutých testov na živých tvoroch.

MISIA

Beauty without Cruelty South Africa je organizácia, ktorá poukazuje na práva zvierat s primárnym cieľom vzdelávať a informovať verejnosť o vykorisťovaní, zneužívaní a utrpení zvierat a snaží sa ponúknuť humánne alternatívy, ktoré nie sú vykonávané na zvieratách a nahrádzajú kruté a škodlivé voľby životného štýlu. Mierovými a zákonnými prostriedkami odhaľujú týranie zvierat a lobujú aj vo vládnych inštitúciách na národnej, krajskej a miestnej úrovni.

PRINCÍPY BWC SA

Cítenie: Slovo "cítenie" znamená "ten, kto má schopnosť pocitov a vnímania", čo znamená, že dokáže cítiť fyzicky aj emocionálne. Zvieratá sú cítiace bytosti, aj keď sú v súčasnej dobe v Južnej Afrike legálne klasifikované ako veci, alebo hnuteľný majetok. BWC SA verí, že táto klasifikácia je archaická, nespravodlivá a právne postavenie zvierat musí byť zmenené ešte pred tým, než môžu do platnosti vstúpiť nové zákony, ktoré ich budú ochraňovať.

Práva zvierat: Zvieratá majú prirodzené práva, ktoré musia byť uznané aj v juhoafrickom práve; medzi ne patrí právo na slobodu / voľnosť z neprirodzene vyvolanej bolesti; právo na prístrešie; právo na výživu; právo využívať svoje prirodzené inštinkty; právo na slobodu pohybu a čo je najdôležitejšie, právo na život. Zvieratá majú svoju vnútornú hodnotu a ich hodnota by nemala byť kalkulovaná na základe ich užitočnosti pre človeka. BWC SA podporuje práva zvierat a bude dôrazne pracovať na získaní vyššie uvedených práv v prospech zvierat.

Etický život: V BWC SA uznávajú vegánstvo ako jedinú alternatívu v súlade s koncepciou práv pre zvieratá. Chovanie zvierat v takzvanom voľnom výbehu ponúka len dočasnú úľavu od utrpenia priemyselne chovaných zvierat tým, že poskytuje lepšie životné podmienky, ale ich narodenie a úmrtie sú takisto kruté a neprijateľné ako ich priemyselne chovaní bratranci. Život bez krutosti by mal byť cieľom všetkých cítiacich ľudí a BWC SA má za cieľ poskytnúť vierohodné informácie, ktoré im umožnia prijímať informované rozhodnutia ohľadne životného štýlu.

Vzdelanie: Humánne vzdelanie je kľúčom k zmene postoja ľudí k zvieratám; majú životy, ktoré majú zmysel pre nich a aj keď môžu byť odlišné od človeka, neznamená to, že nemajú hodnotu. Všetok život je cenný a BWC SA podporuje úctu a ohľaduplnosť pre všetky druhy, vrátane bezstavovcov. BWC SA spolupracuje s ďalšími organizáciami na vzdelávacích programoch určených na podporu súcitu, úcty a starostlivosti o zvieratá, najmä u mladých ľudí, čo vedie k súcitnejšej spoločnosti.

ČO MôŽETE UROBIŤ VY?

• Informujte sa o týraní zvierat, ktoré sa deje na dennej báze vo vašom okolí
• Buďte aktívny; informujte úrady, časopisy a noviny
• Začnite svoju vlastnú kampaň alebo projekt
• Používajte iba schválené a certifikované pleťové a kozmetické produkty (produkty majú na obale logo BWC SA)
• Ak máte možnosť, zachraňujte priamo životy zvierat; vyskúšajte vegánsku stravu a nenoste oblečenie vyrobené zo zvierat
• Odmietnite klasifikáciu zvierat ako "komoditu alebo vec"
• Zaviažte sa nekonať násilie


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa