Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.

Nastavenia krajiny / jazyka

V nastaveniach si môžeš zmeniť jazykovú mutáciu a taktiež aj krajinu, na základe ktorej sa ti budú zobrazovať ceny produktov v príslušnej mene. Nastavenie si môžeš kedykoľvek opätovne zmeniť a prestaviť. V prípade zmeny jazykovej mutácie budeš presmerovaný na doménu danej krajiny.


BUAV

BUAV vízia: Vytvoriť svet, kde ľudia nebudú tolerovať testovanie na zvieratách

O BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection)

Založená v roku 1898, Britská únia pre zrušenie vivisekcie (BUAV) [Vivisekcia – pokusná operácia, chirurgický zákrok na pokusnom zvierati zaživa a bez umŕtvenia] je popredná svetová organizácia, ktorá vytvára kampane za účelom oboznámenia širokej verejnosti o pokusoch na zvieratách a s cieľom budovať svet, kde ľudia nebudú tolerovať testovanie na zvieratách.

Špecializovaný tím BUAV kombinuje právne a vedecké odborné znalosti, zručnosti v oblasti výskumu, mediálne styky, verejné kampane, tajné vyšetrovanie a politické lobovanie s cieľom účinne pracovať na ukončení pokusov na zvieratách a ich nahradenie modernými a humánnymi alternatívami.

BUAV neprijíma žiadne vládne finančné prostriedky alebo peniaze z lotérie, spolieha sa výhradne na štedrosť svojich priaznivcov. Nižšie si ukážeme, čo všetko sa z dobrovolných príspevkov financuje:

- Tajné vyšetrovanie: BUAV má za sebou dlhú históriu, po celom svete, pri odhaľovaní reality života a smrti zvierat v laboratóriách. Bohužiaľ, až príliš často je realita úplne iná resp. opačná ako to, čo chce vláda a výskumný priemysel aby sme si mysleli.

- Politický lobing: Organizácia BUAV pracuje profesionálne, buduje si vzťahy s lokálnymi poslancami, poslancami Európskeho parlamentu, podnikateľmi a inými dôležitými organizáciami. Takisto analyzuje legislatívu a zúčastňuje sa na diskusiách pri tvorbe nových zákonov po celom svete a funguje ako “hlas” zvierat zavretých v laboratóriách.

- Propagácia produktov, ktoré nie sú testované na zvieratách: Podporujú produkty od spoločností, ktoré sú certifikované podľa medzinárodnych štandardov Humane Cosmetics Standard (HCS) a Humane Household Product Standard (HHPS). Tieto celosvetovo uznávané certifikáty, ktoré preukazjú skutočný záväzok spoločnosti, že nemá žiadne svoje výrobky testované na zvieratách, spoznáte podľa “Skákajúceho zajaca”, ktorý musí byť umiestnený na každom výrobku.

- Právne a vedecké expertízy: BUAV je hrdá na to, že je široko rešpektovaná ako autorita pri otázkach testovania na zvieratách a je často pozývaná vládami, médiami, korporáciami a úradnými orgánmi ako poradný orgán, alebo pri spracovaní znaleckých posudkov.

- Mediálna činnosť: Pri presadzovaní a šírení svojej vízie organizácia BUAV pracovala s mnohými významnými médiami a dostala veľa priestoru v tlači, rozhlase, vo vysielaní a on-line.

Cieľ organizácie BUAV

BUAV sa zaviazala, že ukončí pokusy na zvieratách. Snažia sa o to nasledovnými spôsobmi
• Politickým lobingom
• Vykonávaním rôznych vyšetrovaní
• Profesionálnymi mediálnymi kampaňami
• Podporou produktov, ktoré nie sú testované na zvieratách

Poslanie BUAV

• Zvýšiť informovanosť verejnosti s využitím všetkých foriem médií a verejných kampaní a rozvojom nových partnerstiev
• Poukázať na nárok zvierat na život bez utrpenia, väzenia a zneužívania
• Vzdelávať a informovať verejnosť o reálnych skutočnostiach testovania na zvieratách
• Vytvárať zmeny v politike a legislatíve
• Podporovať ľudské zdravie pozitívnymi sociálnymi zmenami a podporou vedeckých metód, ktoré nepoužívajú laboratórne zvieratá
• Informovať, motivovať a výzývať verejnosť k akcii / činu poukazovaním na skutočnú realitu pokusov na zvieratách

Hodnoty ľudí v BUAV

• Súcit: Rešpektujeme kvalitu života zvierat i ľudí
• Rácio: BUAV prezentuje vedecké, vecné a spoľahlivé informácie a odôvodnené tvrdenia
• Integrita: Sú profesionáli, úprimní, zásadoví a nenásilní
• Odhodlanosť: Veria svojmu poslaniu a zaviazali sa k realizácii svojej vízie


Na tejto stránke používame cookies za účelom jej funkčnosti, optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Google Analytics. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Súhlasím

Len registrovaní používatelia si môžu pridať produkty medzi obľúbené.

Prihlásiť sa